“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Actueel

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2017

Denkt aleer men doende gaat en doende denkt dan noch!

Met dit motto sloot de SGP fractie haar bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2017 af. De Algemene Beschouwingen volgde op de behandeling van de Kadernota 2017 van het college van Burgemeester en Wethouders. De SGP fractie diende 3 moties in:

  • SGP Motie 1 betreffende het Bestuurlijk Platform IJsselmeervisserij
  • SGP Motie 2 betreffende het vergoeden van de kosten voor en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers in de Gemeente Urk
  • SGP Motie 3 betreffende de vernieuwing van het Wilhelminapark

Lees hieronder de complete bijdrage van onze voorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen van 6 juli 2017.

Lees verder...

SGP Thema-avond Brexit & Visserij

Dat Brexit grote gevolgen voor de visserijsector zal hebben is duidelijk. Vrijdagavond 30 juni 2017 belegde de SGP een thema-avond Brexit & Visserij om vissers, handel en visverwerking zo veel mogelijk op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken op dit voor de Urker gemeenschap en de hele Nederlandse visserijsector belangrijke thema.

Verschillende sprekers stonden stil bij de gevolgen van Brexit en hoe hier in de sector, en politiek mee om wordt gegaan:

Lees verder voor meer informatie en media.

Lees verder...

Bestuurlijk Platform Visserij

In 2015 werd vanuit de gemeenteraad van Urk een oproep gedaan aan SGP wethouder Geert Post om een nieuwe vorm van samenwerking op te zetten tussen de verschillende visserijgemeenschappen in Europa. Geen geringe opgave, maar dit is voortvarend opgepakt. Lees verder voor het verslag van de wethouder.

b_155_0_16777215_00_images_geertpost.jpg

Lees verder...

Afscheid van het SGP-bestuur


Het bestuur van onze kiesvereniging nam dinsdagavond afscheid van Cees Kramer, Klaas Kramer en Piet van Steenselen. Zij zijn namens de kiesvereniging diverse termijnen actief geweest in de plaatselijke politiek. Hun afscheid mocht niet onopgemerkt voorbij gaan en daarom zette voorzitter Teun Pasterkamp de heren in het zonnetje. Hij bedankte hen voor het verrichte werk en hun jarenlange inzet. Daarnaast ontvingen zij een bos bloemen. Meindert de Boer, Tunis Hoekstra en Paulus van Slooten nemen de plaatsen van de vertrekkende mannen in. Op de foto (v.l.n.r.): Klaas Kramer, Cees Kramer en Teun Pasterkamp. Piet van Steenselen ontbreekt op de foto.

Klaas en Cees Kramer nemen afscheid van het bestuur

Jan Willem Bakker herkozen tot lijsttrekker

Raadslid Jan Willem Bakker is vrijdagavond met overgrote meerderheid gekozen tot lijsttrekker van de SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De SGP heeft volgens voorzitter Teun Pasterkamp van de plaatselijke afdeling van de SGP gekozen “voor ervaring, continuïteit en herkenbaarheid.” Jan Willem Bakker waardeerde de eensgezinde steun voor zijn persoon en liet weten dat hij zich “wil blijven inzetten voor een zelfstandig Urk, waarbij de christelijke waarden en normen centraal zullen staan.”

De plaatselijke afdeling van de SGP vergaderde vrijdagavond om met de leden “terug te blikken en vooruit te blikken.” Voorzitter Teun Pasterkamp sprak zijn dankbaarheid uit voor “de geweldige steun die de SGP-Kamerleden van de Urker bevolking hebben gekregen. Onze mannen in Den Haag waren er stil van. Zij blijven vragen om gebed om “staande te kunnen blijven tegen de anti christelijke machten.”

Urk is uniek

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen moet volgens de SGP-statuten de lijsttrekker worden gekozen. De lijsttrekker kan dan betrokken worden bij het zoeken naar kandidaten voor de nieuwe gemeenteraadsfractie. Tijdens de ledenvergadering vrijdagavond werd Jan Willem Bakker eensgezind tot lijsttrekker gekozen. In zijn eerste toespraak als lijsttrekker noemde hij een aantal speerpunten voor de komende verkiezingen. “Urk is iets bijzonders. Dat moeten we zo houden. Voor zowel jong als oud hebben we oog. Ik denk dan aan onderwijs, werkgelegenheid en speelgelegenheden. In het bijzonder wil ik inzetten op handhaving van het bijzondere karakter van Urk, met name de christelijke waarden en normen.”

b_155_0_16777215_00_images_Jan_Willem_Bakker_Herkozen_2017.JPG

Dirk Taanman

Jan Willem Bakker zal het in de nieuwe raadsperiode moeten doen zonder zijn “vriend en fractiegenoot” Dirk Taanman. Dirk Taanman maakte vrijdagavond bekend, “na acht intensieve jaren, niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadsperiode. Ik heb bij de start van mijn raadslidmaatschap, acht jaar geleden, aangegeven, twee perioden beschikbaar te zijn en daar houd ik me aan. Zeker nu Jan Willem Bakker met overgrote meerderheid gekozen is tot lijsttrekker, valt deze beslissing voor mij makkelijker. Ik zal zeker actief blijven voor de SGP, maar niet meer als raadslid.” Voorzitter Teun Pasterkamp zei het besluit van Dirk Taanman jammer te vinden, maar wel te respecteren. “Zo kennen we Dirk. Wanneer hij zegt: ik ben voor acht jaar beschikbaar, dan houdt hij zich daaraan. We zijn blij dat hij zich blijft inzetten voor de SGP ter plaatse.”