“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Breuk in de SGP-Fractie

Na een lange periode van onrust binnen de fractie van de SGP, waar het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging maar ook het landelijke bestuur van de SGP bij betrokken is geweest, moeten wij met verdriet in ons hart constateren dat enkele leden van de SGP-fractie, te weten Jan Hakvoort, Willard Woord en Jan Sinke, volharden in het standpunt dat zij niet mee willen werken aan het integriteitsonderzoek van de burgemeester van de gemeente Urk.

Vanuit het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging, maar ook vanuit het DB van het Hoofdbestuur van de SGP zijn duidelijke en heldere kaders aangegeven over het wel dan niet mee werken aan een integriteitsonderzoek. De kern van de boodschap van zowel het PKV als het DB van het Hoofdbestuur is dat een SGP`er eerlijk en oprecht dient te handelen en zich behoort te hoeden voor de schijn des kwaads.

Een SGP`er behoort eerlijk, oprecht en betrouwbaar te zijn. Zo`n politicus zal eerlijk omgaan met mensen en collega`s, de waarheid bevorderen en de leugen bestrijden. Het kan niet zo zijn dat er concessies worden gedaan ten koste van de waarheid, het vertrouwen en de betrouwbaarheid van een SGP`er en dus daarmee ook aan de partijbeginselen van de SGP.

Kortom een SGP’er bevordert ten allen tijde de integriteit van bestuur.

Het vasthouden aan het standpunt om niet mee te willen werken aan het integriteitsonderzoek, brengt ernstige schade toe aan het partijbeginsel van onze Staatkundig Gereformeerde Partij, de betrouwbaarheid en het vertrouwen zowel binnen als buiten de fractie.

Ons rest helaas niets anders dan deze drie mannen het vertrouwen en de samenwerking op te zeggen. Wij hebben hun uitdrukkelijk gevraagd hun zetel ter beschikking te stellen aan het SGP-bestuur.