“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Het Berechja College behouden voor Urk.

Met dankbaarheid hebben wij  het nieuws over het Berechja College vernomen van de minister van OCW. Dr. Jet Bussemaker en haar staatssecretaris Dhr. Sander Dekker. Mede dankzij een aanzienlijke financiële bijdrage en garantstelling door de gemeente Urk kan het Nautisch onderwijs en de VMBO school gecontinueerd worden.

De afgelopen maanden heeft de raad van Urk er alles aan gedaan om het Berechja voor de gemeente Urk te behouden. Het meeste werk moest achter de schermen worden verricht. Gelukkig is dit in de grote eensgezindheid geschied samen met raad, college, provincie en niet te vergeten de landelijke moederpartijen. De landelijke gedoogpartners CU en SGP hebben hierin ook een belangrijke rol gespeeld richting het kabinet.

Er is nu duidelijkheid voor de ouders, leerkrachten en kinderen die betrokken zijn bij het Berechja. Hopelijk geeft dit rust na een roerige periode voor de school.

Ook wij zijn blij dat er nu helderheid is geschapen naar de Urker gemeenschap toe. Binnenkort zal er over de gehele gang van zaken verantwoording worden afgelegd in een openbaar debat in de gemeenteraad van Urk.