“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Verantwoordingsdebat Berechja College.

Het Berechja College en de rol van de gemeente Urk.

De gemeente Urk had en heeft  geen bekostigende of bestuurlijke relatie met het Berechja college. Alle bestuurlijke en financiële besluiten omtrent het verbouwen en nieuw  bouwen van gebouwen waren een autonome bevoegdheid van het bestuur van Berechja. De gemeente had daar geen inzage in of weet van.

Eind 2013 kwamen er verschillende signalen naar buiten dat het Berechja mogelijk financiële problemen had. Er waren verschillende zaken niet goed op orde binnen Berechja. Hoe de zaken er precies voor stonden was toen niet duidelijk. Er zou een mogelijk tekort zijn op het project ‘Visserijschool’. Er werden echter geen financiële stukken overlegd door Berechja waaruit dit tekort zou blijken. Daadoor was niet duidelijk hoe dit mogelijke tekort heeft kunnen ontstaan en of er daadwerkelijk sprake was van een tekort. Wij waren als SGP-Fractie bezorgd.

Feit was dat de bouw van de nieuwe visserijschool korte tijd heeft stil gelegen en kort daarna is hervat. Kennelijk was er toen een tijdelijk financieringsprobleem en is toen snel weer opgelost. Het hoe en waarom was niet bekend. 

Voorjaar 2014 kwam er een concrete hulpvraag richting de gemeente en bleek dat de financiële problemen groter en ernstiger waren. Er werd verscherpt financieel toezicht ingesteld door het ministerie van OCW.  Nadien werd duidelijk dat zonder ingrijpen een faillissement onafwendbaar was.  Dit was voor de SGP-Fractie een onaangename verrassing.

De schuld van het Berechja College bedroeg 3,5 miljoen euro, ontstaan door de nieuwbouw van de school, aldus interim-bestuurder Littooij van het Berechja College. De problemen bij de school waren veel groter dan in juni 2014 naar buiten werd gebracht. Toen werd gezegd dat de opleiding met 1 miljoen euro gered kon worden. (Het rijk, de provincie en de gemeente trekken nu 2,5 miljoen euro uit om het Berechja er bovenop te helpen.)
Los van de schuld waren er ook structurele tekorten. Een deel van de tekorten wordt overgenomen door ROC Friese Poort, dat de MBO-opleidingen van het Berechja overneemt.
Een ander deel van de schuld, anderhalf miljoen euro, denkt Littooij in 7 jaar tijd weg te kunnen werken.

 De heer Littooij neemt een eerdere beschuldiging aan het adres van de gemeente terug. De bestuurder zei eerder dat de gemeente geld had toegezegd voor de nieuwbouw, maar hij erkent nu dat die informatie nergens op gebaseerd is.

Er valt het college of de gemeenteraad van Urk dan ook niets te verwijten. Sterker nog het college en in het bijzonder de burgemeester Dhr. Van Maaren zijn wij grote dank verschuldigd. Door zijn niet aflatende inzet is een dreigend faillissement van de school verkomen.

De SGP-Fractie heeft het college en in het bijzonder de burgemeester altijd gesteund om via de weg van de stille diplomatie het Berechja College voor Urk te behouden. Een ieder kan begrijpen dat onderhandelingen in stilte worden gevoerd. Het dan ook kwalijk en onbegrijpelijk dat er in dat vroege precaire stadium van diplomatie vertrouwelijk informatie is gelekt vanuit deze raad.

Een aantal stappen zijn inmiddels gezet. We zijn er nog niet. Het is nog wachten op groen licht van de provincie.  Voor de SGP staat het behoud van het Christelijk Voortgezet Onderwijs “Berechja”  als een paal boven water.

Het is voor de SGP onbegrijpelijk hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Er dient dan ook een gedegen en onafhankelijk onderzoek te komen naar het financiële debacle bij het Berechja College. Het ministerie van OCW in Den Haag heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar het falend bestuur van Berechja. De onderste steen moet boven.

 

Vragen aan het college.

1.       Hoe is de stand van zaken op dit moment inzake het reddingsplan van het Berechja College.

Vragen aan de fractie Hakvoort Woord.

1.       U hebt het gemeentebestuur herhaaldelijk in de media beschuldigd van leugens. Onze vraag is wie heeft er dan waar niet de waarheid gesproken? Graag een toelichting.

2.       U hebt onze gewaardeerde Burgemeester publiekelijk voor leugenaar uitgemaakt. U hebt daar tot nu toe geen argumenten bij geleverd.  Wij vragen van u dan ook publiekelijke excuses hier in deze zaal.