“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Congres over Politiek en Integriteit

Partijcongres over integere politiek

Wat: Partijcongres met lezing, workshop, statement en boekpresentatie Bewust geloofwaardig. Handleiding voor integere politiek
Wanneer: vrijdagmiddag 27 november 2015, 14.00 uur – 18.00 uur
Waar: Gereformeerde Gemeente in Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 2b, 2801 SB Gouda

Op het partijcongres sluit de SGP haar jaarthema ‘Bouwen aan vertrouwen’ af. Twee jaar lang heeft de partij nagedacht over het vormgeven aan meer vertrouwen in de politiek. De ervaringen die tijdens het jaarthema zijn opgedaan, worden afgesloten met een congres dat zich richt op de integriteit van de SGP. Waarom wil de SGP een integere partij zijn? Wat is het belang van integriteit? En is er een specifieke SGP-visie op integriteit te formuleren?

Op het partijcongres komt er een antwoord op deze vragen. Ook wordt de publicatie Bewust geloofwaardig; SGP-handleiding voor integere politiek gepresenteerd. Voor elke bezoeker is een gratis exemplaar beschikbaar.

Programma

Vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie
14.00 uur: Opening door ds. G.W.S. Mulder
14.20 uur: Integriteitsquiz door Henri Pool, adviseur CVV SGP-partijbureau
14.30 uur: Lezing ‘Integriteit in politiek en bestuur’ en vragenkwartier door prof. dr. L.W.J.C. Huberts
(Hoogleraar Bestuurskunde, VU Amsterdam)
15.10 uur: Column door Arnoud Proos, persvoorlichter Tweede Kamerfractie SGP
15.15 uur: Pauze
15.30 uur: Workshopronde met vijf keuzemogelijkheden
16.30 uur: Integriteitsvideo
16.40 uur: Bijbelstudie o.l.v. ds. G.W.S. Mulder
17.10 uur: Presentatie en aanbieding Handleiding Integriteit door M.F. van Leeuwen, partijvoorzitter
SGP
17.20 uur: Statement door Kees van der Staaij, politiek leider SGP
17.30 uur: Sluiting door M.F. van Leeuwen, partijvoorzitter SGP