“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Afscheid van het SGP-bestuur


Het bestuur van onze kiesvereniging nam dinsdagavond afscheid van Cees Kramer, Klaas Kramer en Piet van Steenselen. Zij zijn namens de kiesvereniging diverse termijnen actief geweest in de plaatselijke politiek. Hun afscheid mocht niet onopgemerkt voorbij gaan en daarom zette voorzitter Teun Pasterkamp de heren in het zonnetje. Hij bedankte hen voor het verrichte werk en hun jarenlange inzet. Daarnaast ontvingen zij een bos bloemen. Meindert de Boer, Tunis Hoekstra en Paulus van Slooten nemen de plaatsen van de vertrekkende mannen in. Op de foto (v.l.n.r.): Klaas Kramer, Cees Kramer en Teun Pasterkamp. Piet van Steenselen ontbreekt op de foto.

Klaas en Cees Kramer nemen afscheid van het bestuur