“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Actueel

Liever zonne-energie dan windmolens!

De SGP-fractie heeft een bijzonder werkbezoek gebracht aan ZEP (Zonne Energie Pan). Dit inzake de "Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Urk". De SGP is dankbaar voor de regeling. De SGP wil de Urker ondernemers steunen waar het kan. Zonne-energie heeft de toekomst. Het is duurzaam en financieel aantrekkelijk. Duurzaamheid heeft ook alles te maken met de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap. Duurzaam zijn is Gods opdracht! We hebben diverse keren de roep in onze gemeenteraad gehoord om Urker ondernemers een kans te geven. We kunnen terugzien op een geslaagd werkbezoek en wat zou het mooi zijn als wij onze nieuw te bouwen Oranjewijk energieneutraal kunnen bouwen voor onze inwoners en door onze eigen ondernemers.b_155_0_16777215_00_images_foto_zonne_energie.jpg

Vissers voor Vissers

 

b_155_0_16777215_00_images_bunschoten_1.jpgAfgelopen woensdag reisde een delegatie van de SGP Urk opnieuw af naar Bunschoten-Spakenburg, nu om daar de handen uit de mouwen te steken bij de voorbereidingen van de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Willard Woord van de SGP Urk vertelde op 6 maart 2013 tijdens de openbare ledenvergadering van de SGP Bunschoten in De Mandemaaker hoe je de jongeren bij de politiek kunt betrekken. Jan Hakvoort gaf een lezing over gereformeerde politiek in de gemeente anno 2013. Na bijna een jaar hard werken is er achter de schermen veel gedaan en uiteindelijk is dan nu de aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.V.19 maart a.s. een feit.

 

Evenals op 6 maart 2013, waren de SGP vrienden uit Urk weer graag bereid hun kennis en ervaring met ons te delen. In de prachtige Maranatha kerk, waar bestuur en werkgroep mochten vergaderen, hebben wij hen ontvangen. Er was veel met elkaar te delen en we hebben gretig gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring van bestuurslid en oud wethouder Albert Pieter Hakvoort en raadslid Jan Hakvoort. De jonge fractieleden Willard Woord en Jan Sinke gaven ons nuttige informatie over het gebruik van de sociale media. Tijdens de pauze gaf (hulp)koster Aart Zijl een rondleiding door het mooie kerkgebouw en werden er foto’s gemaakt. Namens allen bedankte onze lijsttrekker Jan- Bert Heinen de Urkers voor alle hulp en ondersteuning de afgelopen tijd.

 

 

 

SGP in de bres voor de Urker economie!

Werkbezoek bij Urker Bedrijfsleven. De SGP-fractie brengt regelmatig bezoeken aan allerlei instellingen en bedrijven. Afgelopen week was de beurt aan de Visserij Coöperatie Urk. De SGP kreeg niet alleen een indrukwekkende rondleiding door alle 6 divisies van de VCU maar ging ook in gesprek met directieleden Jan Loosman en Lourens de Boer en voorzitter Lubbert Romkes. Zaken als pulskorvergunning en de discardban werden uitvoerig besproken. Door de korte lijntjes met Den Haag en Brussel kan SGP hierdoor de druk verder opvoeren om de pulskorontheffing te realiseren.b_155_0_16777215_00_images_header10.jpg
Buitendijkse haven heeft prioriteit!
Naast visserij doet de VCU ook veel voor de gehele maritieme sector, hiervoor is de buitendijkse haven een onmisbaar iets voor de toekomst van Urk. SGP wil zich inzetten voor de Urker economie en zich hard maken voor de buitendijkse haven en de verbreding en verdieping van de sluis bij Kornwerderzand. Dit alles Urk ten goede.

Werkbezoek aan het Top.

De voltallige SGP-fractie laat zich voorlichten over de laatste stand van zaken. Het TOP is van buiten een beeldbepalend en prachtig gebouw. Van binnen is het nog mooier en indrukwekkender. De beheerder Henk van Laar laat enthousiast het hele gebouw zien. Grote ruime appartementen. Sommige bewoners laten vol trots hun paleisje zien. Ook brengen we een bezoek aan de naastgelegen Thuishaven. We laten ons verbazen door de ruime huiskamers en de mooie woningen van de bewoners. Het is een aanwinst voor ons dorp dat dit gerealiseerd is voor deze mensen. Proficiat!

b_155_0_16777215_00_images_foto_het_top.jpg

Vitens, Israël en de SGP.

De SGP is onaangenaam verrast door de vreemde actie van Waterbedrijf Vitens. Wij kunnen niet begrijpen waarom de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot is verbroken. Wij zijn van mening dat een waterbedrijf niet aan politiek moet doen. Dhr. Jan Hakvoort vroeg in de laatst gehouden raadsvergadering of wij onze aandelen van Vitens nog in bezit hebben? Op Urk hebben we een bijzondere band met Israël. Van een bedrijf wat Israël boycot willen wij als SGP-fractie geen aandelen en dus mede-eigenaar zijn. Wij verwachten dat het college zijn ongenoegen uit aan het waterbedrijf.b_155_0_16777215_00_images_vitens.jpg