“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Actueel

SGP-fractie brengt bezoek aan Den Haag

De SGP-fractie heeft een bezoek gebracht aan Den Haag. Op de foto hieronder ziet u een deel van de fractie voor de ds. Pieter Zandt-kamer.
b_155_0_16777215_00_images_actueel_fractie_in_dH.JPG

SGP op werkbezoek bij Concern voor Werk

b_155_0_16777215_00_images_actueel_concern_voor_werk.jpgDe fractie van de SGP is woensdag 30 januari op werkbezoek geweest bij Concern voor Werk. Bij dit bedrijf, wat gevestigd is in Emmeloord, werken veel Urkers. De fractie werd welkom geheten door de directeur van het bedrijf, dhr. Onno Vermooten. Een van de redenen van het werkbezoek zijn de onzekerheden over de bezuinigingen en de uitwerking van de nieuwe Participatiewet. Om als gemeente hier goed op voorbereid te zijn en ook de belangen van de werknemers van Concern voor Werk te behartigen heeft de SGP fractie doen besluiten om haar oor te luister te leggen bij het bedrijf zelf.

Lees verder...

Kerst- en Nieuwjaarswens

De plaatselijke SGP wenst de gehele Urker bevolking gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013 toe.
Vuul eil in zegen in ut naie joar!

Buurtwerk, GGD, Nota Economische Zaken zorgen voor drukke agenda

Woensdag 7 november 2012 kwam Commissie 2 weer bij elkaar. Een groot aantal belangrijke agendapunten stond op de agenda. Een presentatie van het Flevolandschap, de GGD, de Nota Economische Zaken, Toekomst Stichting Buurtwerk, Jeugdnota enz. Bij het begin van de vergadering werd al afgesproken dat de voorzitter uiterlijk om half 11 de vergadering zou besluiten. Het werd uiteindelijk 10 over half 11, maar toen werd er toch echt afgehamerd. Niet alle punten waren besproken en deze werden dus doorgeschoven naar de commissievergadering van december.

Lees verder...

SGP-fractie in de bres voor werkgelegenheid vissorteerders

Jan Hakvoort, raadslid voor de SGP, heeft in de laatstgehouden raadsvergadering d.d. 25 oktober, een pleidooi gehouden voor de pekers (vissorteerders). Deze roemruchte beroepsgroep ziet de proeven met sorteermachines in de Noordzeevisafslag als een aanslag op haar werkgelegenheid. Raadslid Jan Hakvoort heeft een beroep gedaan op wethouder Ben Visser om te bemiddelen in de ontstane situatie.’Al meer dan vijftig jaar is het sorteren van vis een bron van inkomsten voor honderden plaatsgenoten. Van peker tot predikant en zelfs de huidige  wethouder van visserij was ooit vissorteerder. Deze gekwalificeerde en gemotiveerde peekgroep wordt op termijn ingeruild voor een aantal sorteermachines’, zo schat Hakvoort de toekomstige situatie in. Tevens gaat het gerucht op de werkvloer dat er straks Poolse werknemers kunnen worden ingehuurd, waardoor honderden Urkers vrezen voor hun baan en wat de urker economie zeker niet ten goede komt. De onafhankelijke businesscase was ook in het voordeel van de vissorteerders. 

Lees verder...

Gevolgen economische crisis gaan gemeente Urk niet voorbij

De gevolgen van de economische crisis gaan de Gemeente Urk zeker niet voorbij!
De gemeente Urk dient in de komende jaren een miljoen euro om te buigen in de gemeentelijke begroting. In de gemeente Urk is de auditcommissie belast om de begroting  kritisch door te nemen en te kijken hoe wij als gemeente Urk dit bedrag kunnen bezuinigen. De totale omvang van de gemeente begroting is ongeveer 36 miljoen. Iedere partij levert 1 lid voor een auditcommissie. Namens de fractie van de SGP is dat Jan Hakvoort.
De leden van de auditcommissie voeren ook jaarlijks de gesprekken met de accountant en zijn meestal woordvoerder voor financiële zaken in de gemeenteraad.
Daarna heeft een gemeente een Rekenkamercommissie. Namens de SGP zit hier Dirk Taanman in.
De rekenkamercommssie is een extra instrument van de gemeenteraad om het beleid van het college van burgemeester en wethouders door een externe te laten onderzoeken.

Lees verder...