“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”