“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

ANBI

Onderstaand zijn de gegevens gepubliceerd zoals door de Belastingdienst vereist voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

A. Algemene gegevens:

Naam instelling: Plaatselijke kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij "De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning"
Ook bekend als: SGP-Urk
Websiteadres: http://www.sgp-urk.nl
ANBI / begindatum: 01-01-2010
Fiscaal nummer / RSIN: 821852504
Adres De Giek 20
Postcode: 8322 AT
Vestigingsplaats: Urk
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B. Doelstelling / Visie

De doelstellingen en de visie van de partij zijn te vinden in de statuten. Klik hier om de statuten van onze plaatselijke kiesvereniging te downloaden. Naast de plaatselijke statuten is er ook het Program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Klik hier voor het Program van Beginselen en voor de toelichting hierop: sgp.nl.

C. Beleidsplan

Het beleidsplan van de plaatselijke kiesvereniging SGP Urk betreft de realisatie van het verkiezingsprogramma 2014-2018. Klik hier om het verkiezingsprogramma 2014-2018 te downloaden.

D. Samenstelling bestuur

De namen en functies van de bestuurders zijn te vinden op deze website. Klik hier voor de pagina bestuur.

E. Beloningsbeleid

De plaatselijke kiesvereniging heeft geen personeel. Bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen (indien nodig en gepast) een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

F. Verslag activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn beschreven in het jaarverslag. Klik hier voor het algemene jaarverslag over 2016.

G. Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is terug te vinden in het financiële jaarverslag. Klik hier voor de jaarrekening over 2016 en de begroting voor 2017.