“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Hendrik Jan Kaptijn

Hendrik Jan KaptijnRaadslid
Lid Commissie 2
Lid RekenkamerWie ben ik:
Mijn naam is Hendrik Jan Kaptijn, ik ben getrouwd met Willie Bakker. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als groepsleerkracht op de Petrus Dathenusschool. Ook vervul ik daar de functie als ICT-er. Ik ben al jaren actief binnen de SGP. In het verleden heb ik als secretaris nog deel uitgemaakt van de SGP- studievereniging ‘Sola-Scriptura’. Dit was de voorloper van de huidige SGP-jongeren. Kerkelijk behoor ik tot de Hersteld Hervormde Gemeente “Elim”. Binnen deze gemeente maak ik deel uit van de kerkvoogdij en mag ik voorzitter zijn van de mannenvereniging. Mijn Focus ligt vooral bij de thema's Zorg, ICT, Visserij, Onderwijs.

Kamperzand 23
8321 PD URK

T. 0527-683426 (privé)
T. Vrij 0527-682909 (werk)
M. 06-23305026
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.