“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Commissie 1

In deze commissie worden de volgende zaken behandeld:

 • Algemeen bestuurlijk zaken;
 • Openbare orde en veiligheid;
 • Grondbeleid / grondbedrijf;
 • Financiën;
 • Personeel en organisatie;
 • Verkeer en vervoer;
 • Ruimtelijke ontwikkeling;
 • Volkshuisvesting;
 • Ontwikkeling industrieterrein;
 • Grondverkopen;
 • Huur / verhuur / ingebruikgeving;
 • Wabo / omgevingsvergunning;
 • Bouwvergunningen.