“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Commissie 2

In deze commissie worden de volgende zaken behandeld:

 • Economische zaken;
 • Visserij;
 • Recreatie en toerisme;
 • Automatisering;
 • Haven / strand;
 • Kunst en cultuur;
 • Dorpsvernieuwing / monumentenzorg;
 • Water en energie;
 • Onderwijs;
 • Gezondheidszorg;
 • Welzijnszaken;
 • Sociale zaken;
 • Beheer en uitvoering openbare ruimten en gebouwen;
 • Bibliotheek;
 • Begraafplaatsen;
 • Milieu;
 • Inkoopbeleid.