“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

SGP-jongeren regio Urk

De SGP wil zich inzetten voor de unieke waarde van het door God gegeven leven en voor een samenleving overeenkomstig Bijbelse waarden en normen. Dit is ook de  ‘drive’ achter de prikkelende en energieke jongerenorganisatie van de SGP. De landelijke vereniging van de SGP-jongeren bestaat sinds 1986 en is sindsdien flink uit de jas gegroeid. 

De SGP-jongeren op Urk hebben een bestuur en staan onder toezicht van het bestuur van de kiesvereniging. Het is ons doel om christelijke politiek in de levens van Urker jongeren te brengen en het voor hen te laten leven. 

Daarom is het bestuur actief in het inspelen op politieke actualiteiten. De agenda wordt gevuld met flitsende debatavonden, boeiende politieke reizen, spannende campagnes of gewoon een avond ouderwets gezellige politiek met het bekende hapje en drankje. Om op de hoogte te blijven van al onze politieke activiteiten kun je ons volgen op onze Facebookpagina. Ook via Twitter zijn wij actief.

En waar staan wij voor? Waar debatteren we over?

  • Wij staan bijvoorbeeld sterk voor bescherming van het leven. Daarom wijzen wij abortus en euthanasie af. Betere begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen en een stevige impuls voor betere palliatieve zorg is nodig.
  • Bij ons is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Daarom moet de overheid gezinsvriendelijk beleid voren en de belangen van het kind centraal stellen. Vrouwenhandel mogen we niet tolereren. Aanpak hiervan krijgt van ons zeer hoge prioriteit. 
  • Wij willen een actievere aanpak van de verkeersonveiligheid. Het aantal controles op drugs- en drankgebruik in het verkeer dient sterk opgevoerd te worden.
  • Zorgen voor de veiligheid van haar burgers is de eerste taak van de overheid. Dat betekent heel concreet: de verdediging van het land tegen vijanden van buitenaf. Een slagvaardige defensie gaat, als het goed is, hand in hand met een buitenlandse politiek die het beschermen van mensenlevens centraal stelt.
  • Wij als SGP-jongeren staan pal voor de vrijheid van onderwijs. 
  • Een schoner milieu.
  • Het halfslachtige beleid van de overheid op drugs moet worden omgebogen tot een volledig verbod op verkoop van drugs.

Daarover debatteren we! Op het scherps van de snede… daarbij schuwen we een voordracht van een andersdenkende niet. Dan wordt het pas echt spannend! Wilt je dit ook allemaal meemaken? Dat kan! Meld je aan als lid van onze vereniging en beleef het politieke avontuur!

Kijk voor meer informatie op sgpj.nl/over-sgpj