“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer vast & mobiel:
E-mailadres:
Bankrekening (geen spaarrekening):
Geslacht:
Ik wil mij
actief inzetten voor SGP Urk

Lid worden


De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke kiesverenigingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn dus automatisch daarmee ook lid van de partij.

U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris door het onderstaande formulier in te vullen. De secretaris neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid.

Nieuwe leden ontvangen het partijblad De Banier een half jaar gratis.

Onderstaand persoon wil graag lid worden van de plaatselijke kiesvereniging en daardoor gelijk ook van de landelijke SGP.
Klik hieronder op aanmelden en wacht tot u doorgestuurd wordt naar de bevestigingspagina.